Przejdź do treści
Slider1
Slider2
Slider 3
Slider 4
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne

Treść

SZKOŁA PODSTAWOWA: 1-3

Edukacja wczesnoszkolna:
Wersja PDF
Wymagania edukacyjne klasa 1
Wymagania edukacyjne klasa 2
Wymagania edukacyjne klasa 3

JĘZYK ANGIELSKI:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania języki obce.

Kryteria oceniania: 
Klasa 1 
Klasa 2 
Klasa 3 
 

RELIGIA:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 1 szkoły podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 2 szkoły podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 3 szkoły podstawowej.

SZKOŁA PODSTAWOWA klasy 4 - 8

JĘZYK POLSKI:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania dla szkoły podstawowej.
Kryteria oceniania język polski klasa 4 szkoły podstawowej.
Kryteria oceniania język polski klasa 5 szkoły podstawowej.
Kryteria oceniania język polski klasa 6 szkoły podstawowej. 
Kryteria oceniania język polski klasa 7 szkoły podstawowej
Kryteria oceniania język polski klasa 8 szkoły podstawowej

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO: 
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania dla szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo klasa 4 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo klasa 6 szkoły podstawowej.
 

MATEMATYKA:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki dla szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 4 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 5 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 6 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 7 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 8 szkoły podstawowej.

PRZYRODA, BIOLOGIA, CHEMIA:
Wersja PDF 
Plan wynikowy - przyroda 
Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody, biologii i chemii dla szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne biologia klasa 5 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne przyroda klasa 6 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne biologia klasa 7 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne chemia klasa 7 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne biologia klasa 8 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne chemia klasa 8 szkoły podstawowej.

 

JĘZYKI OBCE: ANGIELSKI i NIEMIECKI:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania języki obce dla szkoły podstawowej.
Klasa 4 
Klasa 5 
Klasa 6 
Klasa 7 
Klasa 8

WYCHOWANIE FIZYCZNE:
Wersja PDF
Przedmiotowy system oceniania z w-f dla szkoły podstawowej.

GEOGRAFIA:
Wersja PDF
Wymagania edukacyjne z geografii w szkole podstawowej


FIZYKA:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

MUZYKA: 
Werjsa PDF
Wymagania edukacyjne muzyka klasy 4 - 7 szkoły podstawowej.

PLASTYKA:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki dla szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne plastyka szkoła podstawowa.

TECHNIKA:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania z techniki dla szkoły podstawowej.

INFORMATYKA: 
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

RELIGIA:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
 
Ogólne kryteria oceniania dla klasy 7 
 
Ogólne kryteria oceniania dla klasy 8

 

 

58295