Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne

Treść

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Edukacja wczesnoszkolna: 
Wymagania edukacyjne 
 
Język polski:  
Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania edukacyjne klasa 4
Wymagania edukacyjne klasa 5
Wymagania edukacyjne klasa 6
Wymagania edukacyjne klasa 7
Wymagania edukacyjne klasa 8

Matematyka:  
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 4-8 
Wymagania edukacyjne klasa 4
Wymagania edukacyjne klasa 5 
Wymagania edukacyjne klasa 6
Wymagania edukacyjne klasa 7 
Wymagania edukacyjne klasa 8

Język niemiecki: 
Przemiotowe zasady oceniania   
Przedmiotowy system oceniania klasa 7
Przedmiotowy system oceniania klasa 8

Język angielski:  
Przemiotowe zasady oceniania   
Kryteria oceniania klasa 1 
Kryteria oceniania klasa 2   
Kryteria oceniania klasa 3
Kryteria oceniania klasa 4
Kryteria oceniania klasa 5
Kryteria oceniania klasa 6
Kryteria oceniania klasa 7  
Kryteria oceniania klasa 8 

Historia:     
Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania edukacyjne klasa 4 
Wymagania edukacyjne klasa 5
Wymagania edukacyjne klasa 6 
Wymagania edukacyjne klasa 7
Wymagania edukacyjne klasa 8

Geografia: 
Przedmiotowe zasady oceniania 

Fizyka: 
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7 
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 8

Chemia:  
Przedmiotowe zasady oceniania
Wymagania edukacyjne klasa 7 
Wymagania edukacyjne klasa 8

Biologia: 
Przedmiotowe zasady oceniania 
Wymagania edukacyjne klasa 5  
Wymagania edukacyjne klasa 6 
Wymagania edukacyjne klasa 7
Wymagania edukacyjne klasa 8
 
Informatyka: 

Przedmiotowy system oceniania klasa 4 
Przedmiotowy system oceniania klasa 5
Przedmiotowy system oceniania klasa 6 
Przedmiotowy system oceniania klasa 7 
Przedmiotowy system oceniania klasa 8

Wiedza o społecznieństwie: 
Wymagania edukacyjne 
Przedmiotowe zasady oceniania

Wychowanie fizyczne: 
Przedmiotowe zasady oceniania

Technika: 
Przedmiotowy system oceniania 
Przedmiotowy system oceniania klasa 6

Religia:  
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 1 
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 2 
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 3 
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 4 
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 5  
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 6​
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 7 
Przedmiotowe zasady oceniania klasa 8 
 
Przyroda: 
Kryteria oceniania 
Przedmiotowe zasady oceniania  
 
Plastyka: 
Wymagania edukacyjne 
 
Muzyka: 
Przedmiotowe zasady oceniania

Edukacja dla bezpieczeństwa:

Przedmiotowe zasady oceniania klasa 8

 

 

 

144469