Przejdź do treści
Slider1
Slider2
Slider 3
Slider 4
Przejdź do stopki

Wymagania edukacyjne

Treść

Szkoła podstawowa: klasy 1-3

Edukacja wczesnoszkolna:
Wersja PDF
Wymagania edukacyjne klasa 1
Wymagania edukacyjne klasa 2
Wymagania edukacyjne klasa 3

Język angielski:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania języki obce.

Kryteria oceniania: 
Klasa 1 
Klasa 2 
Klasa 3 

Religia:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 1 szkoły podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 2 szkoły podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 3 szkoły podstawowej.

Szkoła podstawowa: klasy 4-8

Język polski:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania dla szkoły podstawowej.
Kryteria oceniania język polski klasa 4 szkoły podstawowej.
Kryteria oceniania język polski klasa 5 szkoły podstawowej.
Kryteria oceniania język polski klasa 6 szkoły podstawowej. 
Kryteria oceniania język polski klasa 7 szkoły podstawowej
Kryteria oceniania język polski klasa 8 szkoły podstawowej

Historia i społeczeństwo: 
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania dla szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo klasa 4 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne historia i społeczeństwo klasa 6 szkoły podstawowej.
 

Matematyka:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki dla szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 4 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 5 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 6 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 7 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne matematyka klasa 8 szkoły podstawowej.

Przyroda, biologia, chemia:
Wersja PDF 
Plan wynikowy - przyroda 
Przedmiotowe zasady oceniania z przyrody, biologii i chemii dla szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne przyroda klasa 4 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne biologia klasa 5 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne przyroda klasa 6 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne biologia klasa 7 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne chemia klasa 7 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne biologia klasa 8 szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne chemia klasa 8 szkoły podstawowej.

Języki obce: angielski i niemiecki:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania języki obce dla szkoły podstawowej.
Klasa 4 
Klasa 5 
Klasa 6 
Klasa 7 
Klasa 8

Wychowanie fizyczne:
Wersja PDF
Przedmiotowy system oceniania z w-f dla szkoły podstawowej.

Geografia:
Wersja PDF
Wymagania edukacyjne z geografii w szkole podstawowej 

Fizyka:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z fizyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Muzyka: 
Werjsa PDF
Wymagania edukacyjne muzyka klasy 4 - 7 szkoły podstawowej.

Plastyka:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki dla szkoły podstawowej.
Wymagania edukacyjne plastyka szkoła podstawowa.

Technika:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania z techniki dla szkoły podstawowej.

Informatyka: 
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania i wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Religia:
Wersja PDF
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 5 szkoły podstawowej.
Przedmiotowe zasady oceniania z religii dla klasy 6 szkoły podstawowej.
 
Ogólne kryteria oceniania dla klasy 7 
 
Ogólne kryteria oceniania dla klasy 8

 

 

98939