Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Świetlica szkolna

Treść

Świetlica szkolna działająca przy MZS nr 3 w Gorlicach stanowi integralną część szkoły, wspomaga i uzupełnia pracę szkoły we wszystkich jej zakresach: opieki, oddziaływania wychowawczego, oraz poczynań dydaktycznych. Zajęcia świetlicowe odbywają się od poniedziałku do piątku od 7:00 - 8:00 oraz od 11:00 do 16:00. Świetlica pełniąc rolę opiekuńczo-wychowawczą realizuje następujące cele:

 • zagospodarowanie wolnego czasu dziecka przez różne formy pracy
 • rozwijanie zainteresowań i talentów dziecka
 • prawidłowe rozwijanie osobowości dziecka
 • pomoc w nauce w celu wyrównania poziomu wiedzy
 • rozwój ogólno - kulturowy
 • propagowanie zdrowego stylu życia

Mimo wszystko głównym codziennym zadaniem jest niesienie pomocy dzieciom w odrabianiu zadań domowych, oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki po zajęciach lekcyjnych. Nasza świetlica mając na uwadze potrzeby uczniów współpracuje z:

 • pedagogiem szkolnym
 • samorządem uczniowskim
 • wychowawcami
 • biblioteką szkolną
 • pracownią informatyczną
137425