Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Patron szkoły

Treść

Patron Szkoły

Święty Jan Kanty -
patron naszej szkoły,
człowiek wykształcony,
pracowity, współczujący innym,
wrażliwy i miłosierny.

 

Św. Jan Kanty urodził się 23 czerwca 1390 r. w Kętach niedaleko Oświęcimia. W 1413 r. w wieku 23 lat zapisał się na Wydział Filozoficzny Akademii Krakowskiej. W roku 1414 w Krakowie przyjął święcenia kapłańskie. W ciągu dalszych lat pilnych studiów jako student i kapłan doszedł w 1415 r. do stopnia bakałarza nauk wyzwolonych, a w 3 lata później - do stopnia magistra filozofii. Objął wówczas funkcję wykładowcy Akademii Krakowskiej. Stanowisko to było wówczas bezpłatne. Dlatego na swoje utrzymanie Jan zarabiał prywatnymi lekcjami i pomocą duszpasterską jako kapłan.
W 1421 r. na prośbę bożogrobowców z Miechowa Akademia Krakowska wysłała Jana Kantego w charakterze kierownika do tamtejszej szkoły klasztornej. Spędził tam osiem lat (1421-1429) i zasłynął w tym czasie jako znakomity kaznodzieja.
W wolnych chwilach przepisywał rękopisy, które były mu potrzebne do wykładów. Interesował się muzyką, o czym świadczą odnalezione fragmenty skomponowanych przez niego pieśni dwugłosowych.
W roku 1429 na prośbę przyjaciół znów powrócił do Krakowa, aby objąć wykłady na Wydziale Filozoficznym Akademii Krakowskiej. Wykładał logikę, fizykę, ekonomię Arystotelesa. Dwukrotnie pełnił funkcję dziekana wydziału.
Mając 40 lat rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym. W roku 1439 zdobył tytuł bakałarza z teologii (dzisiejszy stopień magistra) i otrzymał kantorię przy kościele św. Floriana w Krakowie i probostwo w Olkuszu.
Po uzyskaniu stopnia magistra (dzisiejszy doktorat ) teologii w roku 1443 Jan Kanty poświęcił się do końca życia wykładom na Wydziale Teologicznym.
Ostatnie 20 lat życia Jana Kantego nie zostało udokumentowane. Żywoty świętych podają, że odbył pielgrzymkę do Ziemi Swiętej oraz 5 razy pielgrzymował do Rzymu.
Zmarł w opinii świętości 24 grudnia 1473 r. Jego relikwie spoczywają w kolegiacie św. Anny w Krakowie.

16 lipca 1767 r. Papież Klemens XIII dokonał Kanonizacji Jana Kantego i ustalił 20 października wspomnieniem liturgicznym o świętym Janie Kantym.
Św. Jan Kanty jest czczony jako patron młodzieży akademickiej, której poświęcił 55 lat profesury na Akademii Krakowskiej.
Wśród wielu cnót św. Jana wybija się ogromna pracowitość. W ciągu swojego życia przepisał około 18 tysięcy stron manuskryptów, które są obecnie przechowywane w Bibliotece Jagiellońskiej.

W ludzkiej pamięci Św. Jan Kanty zapisał się też jako prawdomówny, dobry, wrażliwy, współczujący innym człowiek. Wyróżniał się troską o zachowanie cudzej dobrej czci. Pomagał ubogim studentom, nigdy nie przeszedł wobec biednych, sierot i potrzebujących. Nie mogąc zaradzić nędzy, wyzbył się nawet własnego odzienia i obuwia.
W ikonografii św. Jan przedstawiany jest w todze profesorskiej. Często w ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich. Jego atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu, pieniądze wręczane zbójcom, różaniec..
Osoba św. Jana otoczona jest wieloma legendami. Jedna z nich mówi o dziewczynie, która rozbiła gliniany dzban. Św. Jan pomógł jej go posklejać.
Jest to piękny symbol naszej szkolnej społeczności – obraz św. Jana scalającego nasze różne osobowości.

Materiały do konkursu szkolnego:

Życiorys Jana Kantego.
Święty Jan Kanty - życie i działalność.
Legendy o świętym Janie Kantym.

Nagroda im. św. Jana Kantego

Od 2002 r. z inicjatywy dyrektora szkoły mgr Krzysztofa Michalika, co roku zostaje przyznawana nagroda im. Jana Kantego, patrona naszej szkoły. Nagrodę stanowi gliniany dzban, z zaznaczającymi się wyraźnie rysami po pęknięciach. Społeczność szkolna wyróżnia tą nagrodą osoby, które w szczególny sposób swoją ofiarnością lub działaniami wspomagają pracę szkoły. Inspiracją do powstania tej nagrody stała się legenda o patronie szkoły, która głosi, że za sprawą św. Jana Kantego cudownie skleił się dzban, rozbity przez biedną dziewczynę, obawiającą się gniewu macochy.


W poszczególnych latach wyróżnieni zostali:

A.D. 2002
 • Józef Abram – Burmistrz Miasta Gorlice
 • Aleksander Augustyn – kierownik Wydziału Oświaty UM Gorlice
 • Tadeusz Kosturski – radny, członek Zarządu Rady Miasta
 • Krystyna Jeleń – Niezgoda – radna Rady Miasta Gorlice
 • Joanna Bubak – Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Miasta Gorlice
 • Danuta Paszyńska – przewodnicząca Rady Szkoły
 • Stanisław Ryndak – członek Zarządu Stowarzyszenia Mariampol
 • Krzysztof Michalik – dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach
 • Adam Nowak – dyrektor GCK
A.D. 2003
 • Elżbieta Lęcznarowicz – Małopolski Kurator Oświaty
 • Kazimierz Sterkowicz – Burmistrz Miasta Gorlice
 • Krystyna Tokarska – Skarbnik Miasta Gorlice
 • Maria Przepióra – Wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty
 • Zbigniew Grygowicz – Przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Janusz Fugiel – Kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta
 • Andrzej Stafiej – Komendant Powiatowej Straży Pożarnej
 • Zofia Król – członek Rady Szkoły
 • Maciej Marynowski – członek Rady Szkoły
 • Anna Kolarzyk – Zastępca Miejskiego Zespołu Szkół nr 4 w Gorlicach
A.D. 2004
 • Marcin Daniec – satyryk
 • Szkoła z Włoch
 • Szkoła z Węgier
 • Szkoła z Holandii
A.D. 2005
 • Bogdan Musiał – przewodniczący Rady Miasta
 • Jan Dobosz – wiceprzewodniczący Rady Miasta
 • Teresa Wrona – kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Gorlicach
 • Daniel Myśliwy – specjalista ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach
 • Kazimierz Żegleń – nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie
 • Bronisława Mosoń – kierowniczka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorlicach
 • Waldemar Markiewicz – radny Rady Miasta Gorlice
A.D. 2006
 • Jerzy Knot – zastępca Kierownika Wydziału Oświaty UM Gorlice
 • Teresa Klimek – instruktor w GCK Gorlice
 • Stanisław Kozieł – prezes TPD w Gorlicach
 • Szkolne Koło „Caritas”
 • PKS – Gorlice

  A.D. 2007

 • Janina Augustyn - prezes Zarządu Powiatowego TPD w Gorlicach
 • Magdalena Rak - instruktor GCK
 • Witold Bochenek - kierownik stacji naukowej Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Szymbarku.
 • Witold Bogdan - wizytator Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Krakowie.
 • Witold Kochan - poseł na Sejm RP.

A.D. 2009

 • Ks. Biskup Edward Białogłowski - biskup diecezji rzeszowskiej

A.D. 2012

 • Hrabia Mateusz Korwin – Szymanowski - wolontariusz TPD Warszawa
137432