Przejdź do treści
Slider1
Slider2
Slider 3
Slider 4
Przejdź do stopki

Stołówka szkolna

Treść

  1. Dla dzieci z przedszkola stołówka rozpocznie działalność już od 1 września 2021r. Koszt całodziennego wyżywienia to 6.60 zł. (śniadanie 2.00 zł.; obiad 3.10 i podwieczorek 1.50 zł.)
  2. Wydawanie obiadów dla uczniów szkoły podstawowej planujemy rozpocząć od dnia 6 września, o ile, będzie odpowiednia liczba chętnych. Koszt obiadu dla ucznia to 4.50 zł.
  3. Odpłatność za wyżywienie w przedszkolu oraz za obiady dla uczniów szkoły prosimy wpłacać gotówką lub przelewem na konto: 76 2030 0045 1110 0000 0160 6900 w terminie wskazanym przez intendenta szkoły.
  4. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu. 1 zł. za każdą rozpoczętą godzinę powyżej 5 godzin pobytu w danym dniu gotówką lub przelewem na wyżej podany numer konta.
  5. Możliwe jest zgłaszanie nieobecności dziecka najpóźniej w tym samym dniu do godz. 7.30.
  6. Za nieobecności dziecka w danym miesiącu, dokonywane będą odpisy w miesiącu następnym.

BARDZO PROSIMY O JAK NAJSZYBSZE ZGŁASZANIE DZIECI DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ. Zgłoszenia można dokonać u intendenta szkoły lub telefonicznie na nr 18 3538491. 

39245