Przejdź do treści
Slider1
Slider2
Slider 3
Slider 4
Przejdź do stopki

Rekrutacja

Treść

2021/2022
 

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE DZIECI URODZONYCH W 2014 R.

ORAZ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W MZS 3 GORLICE

Dyrekcja Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. Św. Jana Kantego w Gorlicach INFORMUJE, że zbieranie: 
DEKLARACJI o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu przez wszystkie dzieci uczęszczające obecnie do przedszkola

oraz

ZGŁOSZENIE dziecka urodzonego w roku 2014 oraz zamieszkałego w obwodzie naszej szkoły do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2021/2022 można dokonać w godzinach pracy sekretariatu szkoły, tj. od 7.30 do 14.30  w terminie: od 8 do 24 lutego 2021 r.

- prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego.

Równocześnie informujemy, że zapisy dzieci do przedszkola i klasy I szkoły podstawowej na pozostałe wolne miejsca odbędą się w terminie od 1 do 18 marca 2021 r.
 

Zaproszenie do rekrutacji. 
 
Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Miasta Gorlice z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Harmonogram rekrutacji - załącznik nr 1 do Zarządzenia 25/2021

Szczegółowy harmonogram rekrutacji:
 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do przedszkola.
 2. od 8 lutego do 24 lutego 2021 r. – termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Deklaracji kontynuowania edukacji w Miejskim Przedszkolu nr 2 funkcjonującym w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach;
 3. Od 1 marca do 18 marca 2021 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów ,,Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 2 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach na kolejny rok szkolny.

W postępowaniu uzupełniającym od 16 do 18 sierpnia 2021 r.

 • Od 19 marca do 26 marca 2021 r. - weryfikacja wniosków przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.. 150, ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

W postępowaniu uzupełniającym od 19 do 20 sierpnia 2021 r.

 • 30 marca 2021 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

W postępowaniu uzupełniającym 23 sierpnia 2021 r.

 • Od 30 marca do 8 kwietnia 2021 r. - termin składania przez rodziców/ prawnych opiekunów Potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 2 funkcjonującego w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach.

W postępowaniu uzupełniającym od 23 do 25 sierpnia 2021 r.

 • 9 kwietnia 2021 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub o liczbie wolnych miejsc.

W postępowaniu uzupełniającym 26 sierpnia 2021 r.

 1. Szczegółowy harmonogram rekrutacji do klasy I szkoły podstawowej
 2. Od 8 lutego do 24 lutego 2021 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Zgłoszeń kandydata o przyjęcie do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach na kolejny rok szkolny.
 3. Od 1 marca do 18 marca 2021 r. -  termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Wniosków o przyjęcie kandydata do klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach na kolejny rok szkolny.

W postępowaniu uzupełniającym od 16 do 18 sierpnia 2021 r.

 • Od 19 do 26 marca 2021 r. – weryfikacja złożonych wniosków i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.. 150, ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

W postępowaniu uzupełniającym od 19 do 20 sierpnia 2021 r.

 • 130 marca 2021 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      W postępowaniu uzupełniającym – 23 sierpnia 2021 r.

 • Od 30 marca do 8 kwietnia 2021 r. - termin składania przez rodziców / prawnych opiekunów Potwierdzenia woli uczęszczania do klasy I w Szkole Podstawowej nr 3 w Miejskim Zespole Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach,

W postępowaniu uzupełniającym od 23 do 25 sierpnia 2021 r.

 • 9 kwietnia 2021 r. – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,

      W postępowaniu uzupełniającym 26 sierpnia 2021 r. 
 

Regulamin rekrutacji do Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 im. św. Jana Kantego w Gorlicach (dotyczy: przedszkola, szkoły podstawowej). 
 
Deklaracja dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola. 

Potwierdzenie woli uczęszczania do klasy 1 
 
WNIOSEK kandydata do SP OBCY obwód 2020 
 
Oświadczenie o miejscu zamieszkania. 
 
Oświadczenie, że droga do szkoły do której ubiega się kandydat jest krótsza niż do szkoły obwodowej. 
 
Oświadczenie o zatrudnieniu. 
 
Oświadczenie Bliska rodzina w pobliżu MZS 3. 
 
Oświadczenie Samotne wychowywanie. 
 
Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

17152