Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Standardy Ochrony Małoletnich w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach

Standardy Ochrony Małoletnich w Miejskim Zespole Szkół nr 3 w Gorlicach

Treść

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników placówki jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Wszyscy mamy obowiązek traktować dziecko z szacunkiem oraz uwzględniać jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Dlatego realizując cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, działamy w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych oraz swoich kompetencji.

Do pobrania: 

Standardy Ochrony Małoletnich w MZS nr 3 w Gorlicach - pdf.

144469