Przejdź do treści
Slider2
Slider 3
Slider 4
Slider 5
Przejdź do stopki

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w miejskich przedszkolach – 2023 r.

Harmonogram dyżurów wakacyjnych w miejskich przedszkolach – 2023 r.

Treść

Harmonogram dyżurów wakacyjnych (lipiec-sierpień) w miejskich przedszkolach w roku 2023.

Przedszkole

Adres

telefon

termin dyżuru

Miejskie Przedszkole Nr 1

ul. Jagiełły 9

18 353 65 23

1-31 sierpnia

Miejskie Przedszkole Nr 2

ul. Wyszyńskiego 16

18 353 84 91

1-31 lipca

Miejskie Przedszkole Nr 3

ul. Potockiego 7

18 353 75 23

1-31 sierpnia

Miejskie Przedszkole Nr 4

ul. Broniewskiego 11

18 352 61 13

1-31 lipca

Miejskie Przedszkole Nr 5

ul. Krakowska 11

18 352 56 15

1-31 lipca

Miejskie Przedszkole Nr 8

ul. Hallera 17

18 353 76 04

1-31 sierpnia

Na dyżur wakacyjny przyjmowane będą dzieci uczęszczające do przedszkoli w bieżącym roku szkolnym, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorlice.

Przedszkola dyżurujące organizują opiekę również dla tych dzieci, które w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do miejskich przedszkoli objętych przerwą wakacyjną. Pierwszeństwo mają dzieci uczęszczające do macierzystego przedszkola. Decyzję o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny podejmuje dyrektor dyżurującej placówki kierując się zasadą pierwszeństwa dzieci obojga pracujących rodziców lub pracującego rodzica, który samotnie wychowuje dziecko.

Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na okres wakacyjny jest:

  • Deklaracja – w przypadku dzieci zamierzających skorzystać w okresie wakacyjnym z pobytu w macierzystym przedszkolu,
  • Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny – w przypadku dzieci zamierzających skorzystać z pobytu w okresie wakacyjnym w innym przedszkolu niż macierzyste.

Przyjmowanie zgłoszeń na dyżur wakacyjny odbywać się będzie w terminie od 29 maja do 12 czerwca 2023 r.

Dokumenty dot. zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny dostępne będą w przedszkolach oraz na stronach internetowych.

źródło: UM Gorlice

Dokumenty do pobrania.

1. Deklaracja

2. Karta zgłoszenia dziecka

144469