Przejdź do treści
Slider1
Slider2
Slider 3
Slider 4
Przejdź do stopki

Program WF z AWF

Program WF z AWF

Treść

 
Od września w MZS nr 3 realizowany jest przez nauczycieli wychowania fizycznego
program WF z AWF, którego celem jest:
- poprawa kondycji fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej po okresie hipokinezji, izolacji społecznej;
- przeciwdziałania negatywnym skutkom zdrowotnym COVID-19; 
- diagnoza wybranych aspektów stanu kondycji fizycznej i stanu zdrowia dzieci i młodzieży szkolnej.
 
Diagnoza ta będzie stanowić podstawę do przygotowania analizy i rekomendacji dla MEiN oraz działań zmierzających do poprawy kondycji fizycznej uczniów.
 
Zajęcia prowadzone są w maksymalnie 20 osobowych grupach i w zależności od warunków pogodowych odbywają się na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym.

65591